30 Jan
Dziekłaraceń Sprany Republiku Cieru-Orientalu
Deklaracja Niepodległości Republiki Ziemi Wschodniej


My naród wendyjski zamieszkujacy tereny Ziemii Wschodniej postanawiamy o powołaniu własnej niezależnej państwowości oparnej na zasadach demokratycznego państwa prawnego!


Organizując struktury państwa postanawiamy powierzyć funkcje głowy państwa Prezydentowi Komitetu Rządowego Ambrożego Rędwiłę-Poma jako p.o. Prezydenta Republiki. Powierzyć mu się decydujemy reprezentację państwa na zewnątrz.

Vice-Prezydent Żowane Poniatykę na funkcję pełniącej obowiązki Premier. Powierzyć jej pragniemy rozwój administracji oraz władzę wykonawczą

Legislatywę oraz Władzę Sądowniczą powierzamy w ręce Komitetu Rządowego złożonego ze wszystkich rezydentów Republiki


Na herb nasz wybieramy czerwonego gryfa na białym tle

Na flagę sztandar w trzy niebiesko-biało-czerwone pasy


Nadano w Furze sem Wiru 25. listopada 2018,

co podpisali


/-/ Jębruży Radwiły-Pom

/-/ Żowana Poniatyka

/-/ Olesądyr Olanik 

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING